Politika zasebnosti

VARGAL – Butična agencija za marketing Politika zasebnosti

1. Uvodna pojasnila

Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR in uredba) je začela veljati dne 25. 5. 2018. Uredba določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov.

V tej Politiki zasebnosti (v nadaljevanju Politika) opredeljujemo načine zbiranja vaših osebnih podatkov, namene, za katere jih zbiramo, varnostne ukrepe, s katerimi jih varujemo, osebe, s katerimi jih delimo, ter vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Ta Politika velja za:

 • vse uporabnike naše spletne strani www.vargal.si (v nadaljevanju spletna stran),
 • naročilo in izvajanje naročniških pogodb za storitve, ki jih ponuja Vargal, Roman Varga s.p.,
 • organizacijo in izvedbo dogodkov, ki jih izvaja Vargal, Roman Varga s.p., vključno z obravnavo prijave na takšne dogodke,
 • prijavo na naša obvestila o novostih v naši ponudbi in organizaciji dogodkov,
 • povpraševanja o naši ponudbi, preko telefona, e-pošte, tiskanih obrazcev ali spletnih obrazcev,
 • uporabo kakršnekoli storitve, ki jo ponuja Vargal, Roman Varga s.p. na svojih spletnih straneh.

2. Upravljalec osebnih podatkov

Politika se uporablja za vse osebne podatke, ki jih o vas zbira in hrani Vargal, Roman Varga s.p., Mali Konec 2, 1290 Grosuplje.

Vargal, Roman Varga s.p.. je kot upravljavec osebnih podatkov odgovoren za obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov.

V primeru, da imate v zvezi z uporabo te Politike ali v povezavi z uveljavljanjem svojih pravic, ki izhajajo iz te Politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na nas na enega od spodnjih kontaktov:

 • info@vargal.si
 • +386 31 718 808
 • Vargal, Roman Varga s.p., Mali Konec 2, 1290 Grosuplje

3. Osnovni pojmi

V nadaljevanju je seznam osnovnih pojmov, ki jih najdete v vsebini Politike.

 • Osebni podatki: katerokoli informacija, na podlagi katere je mogoča identifikacija posameznika (npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka ipd.).
 • Upravljavec podatkov: pravna oseba, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.
 • Obdelovalec podatkov: pravna ali fizična oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
 • Obdelava podatkov: zbiranje, hramba, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

4. Naša zaveza k Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (GDPR)

Vargal, Roman Varga s.p. se zavzema za visoke standarde informacijske varnosti, zasebnosti in preglednosti. Pri obdelavi podatkov upoštevamo veljavne zahteve GDPR-ja.

Osebne podatke pridobimo, kadar nam jih posreduje stranka sama (npr. preko uporabe naše strani, naročila naših storitev, prijave na naše dogodke, preko povpraševanj po e-pošti, telefonu ali pisno na naš naslov ali na kakršenkoli drug način, s katerim nam posreduje svoje osebne podatke).

Osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonskih določil in v okvirjih, ki so potrebni za izvajanje naših storitev na podlagi poslovnih pogodb.

4.1. Notranji procesi (Podatkovno upravljanje)

Zbiramo in hranimo le tiste osebne podatke, ki nam omogočajo običajno poslovanje s strankami in le v tolikšnem obsegu, da lahko stranko kontaktirano, izdelamo ponudbo in izdamo račun. To so:

 • osnovni osebni podatki (ime, priimek),
 • osnovni kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov),
 • osnovni podatki o podjetju, za katerega dela oseba, kater podatke obdelujemo (naziv podjetja, funkcija v podjetju),
 • podatke, ki jih potrebujemo za izstavitev faktur za opravljene storitve (naslov, poštna številka, mesto).

Na vsako e-poštno sporočilo naših novic, ki ga Vargal, Roman Varga s.p.  pošlje obstoječim strankam, lahko stranka odgovori z “odjavo”.

Varnost

 • redno posodabljanje programske in računalniške opreme, kjer shranjujemo osebne podatke,
 • varovanje dostopa do osebnih podatkov,
 • redne izdelave varnostnih kopij,
 • takojšnje ukrepanje ob morebitnih varnostnih incidentih, s čimer preprečimo ali pa vsaj omejimo nastanek škode za osebne podatke.

Hramba in uporaba podatkov o strankah

Vaše osebne podatke hranimo:

 • skladno z veljavno zakonodajo in samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno, da se dosežejo nameni, za katere podatke obdelujemo, ali
 • za obdobje, potrebno za izpolnitev pogodbe, kar vključuje časovne roke in roke, v katerih je možno uveljavljati kakršnekoli zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe.

 

Hramba in uporaba podatkov o strankah

Privzeti podatki o strankah se hranijo 100 dni, razen, če je pogodbeno določeno drugače.
Podatki o strankah se uporabljajo izključno v namene izpolnjevanja dolžnosti, določenih v pogodbi o dogovorjenih storitvah.

5. Kakšna je naša zakonska podlaga za obdelavo osebnih podatkov?

Podatke obdelujemo skladno z veljavo zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in sicer:

 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, h kateri ste pristopili,
 • kadar ste k obdelavi vaših osebnih podatkov podali soglasje za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravice, da dano soglasje prekličete,
 • kadar ima Vargal, Roman Varga s.p. za obdelavo vaših osebnih podatkov zakoniti interes (kadar obdelujemo podatke na podlagi zakonitega interesa bomo to izrecno opredelili znotraj te Politike),
 • kadar je to nujno potrebno zaradi izpolnitve določenih obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja (sem spadajo zlasti podatki, ki jih hranimo zaradi davčnih obveznosti).

Obvezno je posredovanje le tistih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi zahtev zakonodaje.

Posredovanje osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe, je prostovoljno. Pri tem je potrebno poudariti, da v primeru, da nam ne posredujete vseh osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izvedbo storitve, ki jo nudimo, takšne storitve ne bomo mogli zagotavljati.

6. S kakšnim namenom obdelujemo podatke?

V nadaljevanju so našteti nameni, za katere uporabljamo osebne podatke:

 • poslovna komuniciranja glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na povpraševanja,
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe,
 • za namene tržne komunikacije,
 • posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam. Osebne podatke bomo posredovali le tretjim osebam, ki so opredeljene v poglavju Posredovanje osebnih podatkov. Vaše podatke bomo posredovali le, kadar to opravičuje naš zakoniti interes zagotavljanja varnega in zakonitega poslovanja in izpolnitev pravnih obveznosti (kot so npr. davčne obveznosti, ki lahko vključujejo posredovanje vaših osebnih podatkov davčnim organom),
 • Za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov. Za zaščito našega poslovanja in uveljavitve in/ali zaščite naših pravic lahko pride do razkritja osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo razkrili le na način in pod pogoji, ki ga zahteva zakon.

7. Posredovanje osebnih podatkov

Zbrane osebne podatke lahko posredujemo, dovolimo vpogled ali dopustimo dostop izbranim tretjim osebam, izključno za to, da bi dosegli namen, za katerega so bili zbrani. Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

 • partnerskim podjetjem, ki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev,
 • kadar to od nas zahteva zakonodaja (npr. davčni organi, sodišče, ipd.).

Vsak od zgoraj navedenih uporabnikov, s katerim delimo osebne podatke, sme podatke obdelovati izključno za namene, za katere so bili zbrani. Hkrati so vsi zavezani k spoštovanju veljavne zakonodaje in ravnanju v skladu z določbami politike varstva osebnih podatkov.

8. Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Posamezniki, na katere se podatki nanašajo, imajo pravico do dostopa do informacij, ki jih imajo o njih, in pravico zahtevati, da se te informacije izbrišejo ali popravijo (po potrebi). Prav tako imajo pravico zahtevati, da se njihove informacije prenesejo na drugo organizacijo. Te pravice lahko kadarkoli uveljavljajo tako, da nas kontaktirajo z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih v poglavju Upravljalec osebnih podatkov.

Vsakršno obdelavo vaših osebnih podatkov, ki poteka na podlagi vaše privolitve, imate pravico kadarkoli preklicati. Preklic privolitve nam lahko sporočite na katerokoli izmed kontaktnih točk, opredeljenih v poglavju Upravljalec osebnih podatkov.

9. Končne določbe

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu. Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te Politike.

Zadnja posodobitev: 6.10.2022